Very important information
Researchweb will be closed for maintenance from 2022-09-29 22:00 to 2022-09-30 06:00 CEST (GMT+2). We apologise for the inconvenience.

Stipendium och utdelning 

Besked för utbildnings- och filmstipendium förväntas skickas i månadsskiftet februari/mars 2022, med förbehåll för förseningar.

Utbildningsstipendium

 

 Anders Sandrews Stiftelse har sedan 1958 årligen delat ut utbildningsstipendier till ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat.

Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång.

Stipendiebeloppet är f.n. 60 000 kr och för högskolestudier utomlands 80 000 kr.

Till ansökan ska fogas kopia av betyg, rekommendationsskrivelser samt uppgifter om tidigare skolor, verksamhet och erhållna stipendier. Alla bilagor skall vara i PDF-format, inscannade bilagor kan även vara som bild (JPEG/PNG).

Lista över dokument som krävs:

 • Betyg
 • Antagningsbesked
 • Tidigare diplom och stipendier
 • Rekommendationsbrev
 • CV
 • Personbevis / Underlag från CSN
 • Övrigt
Ansökningsperioden är mellan den 1 november och den 12 januari. Ansökan kan endast göras via stiftelsens ansökningsformulär vilket finns tillgängligt via hemsidan. Genom att skapa en profil och logga in kan sökanden komma åt ansökningsformuläret som finns tillgängligt t.o.m. midnatt den 12 januari 
  Utbildningsstipendium

Filmmanusstipendium

 

 Anders Sandrews Stiftelse har sedan 2009 årligen delat ut ett filmmanusstipendium som f.n. uppgår till 150 000 kr. Stipendiet är ett utbildningsstipendium och skall ej ses som ett produktionsstöd.

Avsikten med stipendiet är att ge den sökande möjlighet att utveckla sitt manusskrivande utan tidspress eller budgetramar. Arbetet ska resultera i ett väl genomarbetat och fullständigt långfilmsmanus.

Den sökande

 • ska vid ansökningstidens utgång ej ha fyllt 35 år
 • ska ha professionell erfarenhet av att skriva långfilmsmanus eller relevant och väl dokumenterad utbildning på detta område
 • ska ha en professionell handledare

Manus får tidigast gå i produktion sex månader efter det att det slutredovisats. Namnet Anders Sandrews Stiftelse ska finnas med i filmens eftertexter.

Stiftelsen beslutar om stipendiet i slutet av februari. Stipendiebeloppet betalas ut med 100.000 kr efter stipendieutdelningen och resterande 50.000 kr efter det att arbetet slutredovisats. Handledarens arvode, vilket betalas av stiftelsen, ska motsvara c:a en veckas heltidsarbete. Slutredovisningen ska ske senast två år efter det att stipendiet beviljats.

Till ansökan ska fogas

 • ett kortfattat personligt brev liksom ett personligt brev från handledaren
 • kopia av betyg, rekommendationsskrivelser samt uppgifter om tidigare skolor, verksamhet och erhållna stipendier
 • en kortfattad synopsis av filmens handling och en scen med skriven dialog från tidigare manuskript.
Ansökningsperioden är mellan den 1 november och den 22 december. Ansökan kan endast göras via stiftelsens ansökningsformulär vilket finns tillgängligt via hemsidan. Genom att skapa en profil och logga in kan sökanden komma åt ansökningsformuläret som finns tillgängligt t.o.m. midnatt den 22 december
  Filmmanusstipendium

För vanliga frågor under ansökningsprocessen, vänligen konsultera vår Q&A

Sandrews Stiftelse Q&A

Utdelning av stipendium 
Foto: Johan Roos   Stipendieutdelning på Nalen 2019
Foto: Johan Roos Stipendieutdelning på Nalen 2019 
Foto: Johan Roos

Stipendiat 2019 med ordförande Tom Hedelius.
Foto: Johan Roos Stipendiat 2019
Foto: Johan Roos Stipendiat 2019 med ordförande Tom Hedelius 
Foto: Johan Roos

PublishedDocument information: Stipendium och utdelning | Last modified: 2021-10-12 by Terese Norstedt Hedman