Betyg:
De betyg den sökande bör skicka in är det senaste aktuella betygsunderlag som har mottagits från ett utbildningsväsen. Har du inte mottagit betyg för pågående utbildning skickar du in ett tidigare betygsunderlag.

Antagningsbesked:
Utbildningsstipendiet kräver att sökande bifogar ett antagningsbesked för kommande utbildning, alternativt en bekräftelse för pågående utbildning, till exempel betyg som hänvisar till aktuell studiegång. Detta innebär att den sökande behöver bekräfta sin plats på utbildningen som stipendiet söks för och bör därför avvakta med en ansökan tills detta finns tillgängligt. Det går inte att ansöka för utbildningar eleven ännu inte sökt till.

Rekommendationsbrev:
Rekommendationsbrev bör vara från en lärare eller mentor från relevant konstnärsområde som kan ge en tydlig bild av dig som elev. Det finns inga krav på vad ett rekommendationsbrev bör innehålla utöver en koncis bild av eleven och dennes meriter. Det går bra om ett rekommendationsbrev är på engelska.

Tidigare diplom och stipendier:
Om den sökande inte har tidigare diplom eller dylikt tillgängligt, alternativt har mottagit ett större antal diplom, går det bra att sammanställa en lista över mottagna stipendium (inkl. årtal och summa) som kan bifogas till ansökan i form av ett Word-dokument eller PDF-fil.

Personbevis / Underlag från CSN:
Den sökande förväntas skicka in antingen ett personbevis (från Skatteverket) eller ett underlag från CSN. Det senare kan utgöras i form av aktuell studieskuld eller bekräftelse på lån. Det är upp till den sökande vilken dokumentation som bifogas till ansökan.

Arbetsprover:
Det är inte meriterande att bifoga arbetsprover till ansökan för utbildningsstipendiet, det är dock tillåtet att bifoga arbetsprover i form av till exempel länkar till uppträdanden eller dylikt om den sökande önskar att göra det.

Övrigt:
Under övrigt kan den sökande bifoga valfria filer som anses väsentliga. Det går bra att bifoga bilder men observera att det finns en storleksgräns för de uppladdningsbara filerna.

Sen anmälan:
Det är inte möjligt att göra en sen anmälan efter utsatt slutdatum, så se till att påbörja ansökan i tid! Annars hänvisar vi varmt till att söka då nästa period går igång (årligen den 1 november).

PublishedDocument information: Q&A - Vanliga frågor under ansökningsprocessen | Last modified: 2021-01-06 by Terese Norstedt Hedman