Sandrews logotyp

Anders Sandrews Stiftelse

Utbildningsstipendium

Avsikten med utbildningsstipendiet är att hjälpa fram ungdom som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Teater, dans, film och musik är prioriterat. Stipendierna är personliga och går ej till projekt.

Stiftelsen delar företrädesvis ut stipendier till postgymnasial utbildning och endast till personer som är under 30 år vid sista ansökningsdag. Stipendiebeloppen är 50 000 kr och 65 000 kr.

Endast ansökningar på stiftelsens ansökningsblankett behandlas. Blanketten finns att rekvirera på denna sida fr.o.m. 1 november. Sista ansökningsdag är 12 januari.

Observera! att vi under 2017 och 2018 EJ kommer dela ut några som helst stipendier till renodlade musiker. Däremot som vanligt till tonsättare med särskild tonvikt på komposition för film, opera och teater. Repetitörselever och singer-songwriters kan också komma i fråga för stipendium. Samt även operasångare och musikalartister.

Ansökningsblankett kan laddas ner här.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att ta emot ansökningar via epost.

Välkommen med din ansökan!

Anders Sandrews Stiftelse • Floragatan 4a • SE-114 31 Stockholm • info@anderssandrewsstiftelse.se
© Anders Sandrews Stiftelse 2010-2016